18 februari 2019

Regie

Voor het begeleiden van het filmproces kan Peter Sietsema uitstekend de regie voeren.

Te denken valt aan de sturing van acteurs maar juist ook wat de cameraman aan cameravoering voert. Alles moet te doel zijn aan het groter geheel, namelijk de film.

Dat begint met een goede voorbereiding en planning. Het verhaal is bepalend.